SEKILAS INFO
 • 2 tahun yang lalu / Selamat datang datang di Masjid Ramadhan Griyashanta Malang, Masjid Kembar Kota Malang.
WAKTU :

Mari Berzakat, Bersihkan Jiwa, Bersihkan Harta Gapai Berkah & Bahagia

Terbit 27 Maret 2024 | Oleh : admin | Kategori : Berita / Info / Kegiatan
Mari Berzakat, Bersihkan Jiwa, Bersihkan Harta Gapai Berkah & Bahagia

Upate Data : Selasa, 9 April 2024 pukul 17.00 WIB

Usap Layar Anda untuk Cek Data ZIS Anda & Penerimanya pada bagian akhir artikel ini.

Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta (Q.S. Adz Dzaariyaat: 19). Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (Q.S. At Taubah: 103).

Beras Stok Panitia, 1.500 kg (500 bks), alhamdulillah habis. Foto: dokumentasi paniitia

PENGANTAR

السَلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَا تُهُ

Yth. Para hamba Allah yang budiman,

Allah SWT berfirman, “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku’” (QS. Al-Baqarah: 43). Semoga Allah SWT senantiasa menggerakkan hati kita untuk selalu bersyukur kepada-Nya, mudah dalam mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

Panitia ZIS Masjid Ramadhan menerima zakat fitrah, zakat maal, dan infaq/shadaqah dari kaum muslimin/ muslimat mulai 28 Maret 2024 s/d 8 April 2024 dan  menyalurkannya kepada yang berhak menerima dengan ketentuan sebagai berikut:

 1. Panitia ZIS menyediakkan layanan pembayaran ZIS dengan 2 pilihan, yaitu: (1) Muzakki mengisi formulir yang telah disediakan dan menyerahkan ZIS via petugas di  Masjid Ramadhan, pada pukul 09.00 – 21.00 WIB. (28 Maret s/d 7 April 2024). (2). Membayar ZIS via transfer ke rekening Bank BNI no. 0053076965 a.n. Triyono (Koordinator ZIS Masjid Ramadhan 1445 H) Mengirim foto bukti transfer via pesan WA  ke https://wa.me/085749596555, https://wa.me/08125297599, atau https://wa.me/081334512334. selanjutnya panitia memverivikasi dan mengirim kembali foto tanda  terima ZIS kepada muzakki.
 2.  Zakat fitrah yang diserahkan berupa uang Rp 47.000,-/jiwa  atau berupa beras 3 kg / jiwa.
 3. Jika nilai harga beras yang ibu dan bapak konsumsi lebih kecil atau lebih besar dari harga tersebut butir 2, Panitia ZIS menyarankan ibu dan bapak kaum muslimin menyerahkan dalam bentuk beras.  
 4.  Zakat maal yang diserahkan disesuaikan dengan perhitungan nishab dan haul masing-masing.
 5.  Infaq/shadaqah sepenuhnya akan diserahkan kepada Yayasan Masjid Ramadhan Griyashanta untuk digunakan sebagaimana mestinya.
 6.  Panitia tidak melayani fidyah mengingat menunaikan fidyah sebagai pengganti puasa bisa ditunaikan sejak awal Ramadhan langsung kepada yang berhak. Alternatif Fidyah Online, Kunjungi: https://lazismu.org/fidyah, https://digital.dompetdhuafa.org/zakat/fidyah, https://nucare.id/program/fidyah, atau lainnya.

LAYANAN PEMBAYARAN ZIS DARI RUMAH

Alhamdulillah. tahun 1445 H, Yayasan Masjid Ramadhan Griyashanta (YMRG) menyediakan layanan pembayaran ZIS dari rumah anda. Dengan memanfaatkan layanan transfer ZIS.

 • Transfer ZIS anda ke rekening Bank BNI no. 0053076965 a.n. Triyono (Koordinator ZIS Masjid Ramadhan 1445 H), baik lewat ATM atau aplikasi pembayaran online e-banking anda.
 • Untuk memudahkan identifikasi transfer ZIS, harap mencantumkan kode unik angka 11 pada dua digit akhir nominal transfer: 
 • Zakat fitrah 1 jiwa =      47.011
 • Zakat fitrah 1 jiwa + zakat Maal 6 juta = 6.047.011
 • Zakat fitrah 1 jiwa + infaq-shadaqah 3.000 =      50.011
 • Dst.
 •  selanjutnya  panitia, jangan lupa rincian nama-nama tiap jiwa wajib zakat fitrah yang dibayarkan karena akan didoakan dengan menyebut namanya. Selanjutnya panitia memverifikasi dan mengirim kembali foto tanda  terima ZIS kepada anda.

SEKILAS TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

Zakat artinya mensucikan, mengembangkan, mengeluarkan harta milik pribadi kepada yg berhak dg syarat tertentu.
Infaq itu ada 2 macam yaitu:

 1. infaq wajib : harta yang harus dikeluarkan/ dibelanjakan. Infaq wajib contohnya zakat dan nafkah
 2. Infaq sunnah : contoh sedekah, wajaf, sumbangan, jariyah.
 3. Zakat ada 2 :
  Zakat badan/ jiwa: fitrah
  Zakat maal: zakat yg dikeluarkan dari 7 macam harta: yaitu: 1) Uang, tabungan, digital, 2) Harta dagangan, 3) Emas dan perak, 4) Ternak gembalaan, 5) Tanaman/ pertanian, 7) Rikaz/ tambang, dan 8) Piutang lancar
 4. Syarat wajib zakat: Islam, Baligh, Berakal, Nishob/ batas minimal, Haul 1 tahun, milik pribadi, Nishob: 20 dinar = 85 gram emas.
 5. 8 golongan penerima zakat: Fakir, Miskin, Ghorim, Muallaf & lemah iman, Sabilillah, Ibnu Sabil, Riqob / budak, dan Amil

Zakat Fitrah

Menunaikan zakat Fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim termasuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Setiap jiwa wajib dikeluarkan zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Panitia ZIS Masjid Ramadhan tahun ini menerima zakat fitrah berupa uang sebanyak Rp. 47.000,- atau beras 3 kg per jiwa. Uang zakat fitrah akan dibelikan beras.

Zakat Maal

Zakat maal dikeluarkan atas setiap kekayaan yang dimiliki oleh orang muslim setelah mencapai nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan haulnya (putaran waktu harta dimiliki ).

 1. Zakat harta berupa uang, tabungan, deposito, cek giro dan saham. Setelah mencapai  nilai 85 gr emas dan dimiliki selama 1 tahun zakatnya 2,5%.
 2. Zakat usaha jasa (termasuk harta perdagangan) seperti: penyewaan rumah rumah/ toko, kantor, apartemen, dan lain-lain. Zakatnya sebesar 2,5% dikeluarkan setiap 1 kali akad
 3. Zakat profesi, jika dari pekerjaan profesional diperoleh gaji berupa uang, kemudian sebagian disimpan/ ditabung mencapai nilai 85 gr emas selama 1 tahun maka zakatnya sebesar 2,5%.
 4. Zakat perhiasan (emas, perak, intan, dan lain-lain) dengan tujuan untuk simpanan nisabnya 85 gr emas atau 595 gr perak setelah 1 tahun zakatnya 2,5%. Sedangkan perhiasan yang dipakai termasuk barang-barang kebutuhan sekunder (mobil, TV, dll) tidak harus satu nisab zakatnya 2,5% dibayar sekali selama dimiliki.
 5. Zakat pertanian. Hasil berupa sayur-mayur dan bunga tidak ada zakatnya namun laba penjualan masuk zakat harta. Sedangkan untuk biji dan buah nisabnya 653 kg, zakat dikeluarkan setiap kali panen sebesar 5%-10% tergantung sumber air.
 6. Zakat perikanan (termasuk rumpun usaha pertanian). Nisabnya senilai 85 gr emas, zakat sebesar 2,5% dikeluarkan pada setiap kali panen.
 7. Zakat peternakan
  1. Sapi: 30-39 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun, 40-59 ekor zakatnya 2 ekor umur 2 tahun setelah dimiliki selama 1 tahun.
  2. Kambing/ domba: 40-120 ekor zakatnya 1 ekor, 121-200 ekor zakatnya 2 ekor, demikian seterusnya setiap penambahan 100 ekor zakatnya bertambah satu ekor setelah dimiliki selama 1 tahun.
  3. Zakat ternak lebah, nisabnya 670 kg. Zakat sebesar 10% setiap kali panen.

DATA MUZAKKI

ZAKAT FITRAH

Berikut adalah daftar nama pembayar zakat (muzakki) dengan penerima (mustahik)nya.

NoNama MuzakkiNo. Form.AlamatNama MustahikAlamat
1Wahyudi1GS K-208SiswantoSatpam RW
2Prabandhali1GS K-208Andi SujatmokoSatpam RW
3Liluk Sri Sundari1GS K-208Wiji Yuwono Satpam RW
4H. Jusuf Thojib2GS A-76CucukSatpam RT 
5Hj. Siti Mas’ula2GS A-76DwiSatpam RT 2
6Mas Iffah Mahardika Jusuf2GS A-76SanusiSatpam RT 3
7Moch. Iwan BD3GS A-48SutejoSatpam RT 4
8Retno3GS A-48AliSatpam RT 6
9Karimah3GS A-48YusufSatpam RT 6
10Hanif3GS A-48Dwi  KurniawanSatpam RT 1,7
11Romeo3GS A-48AlifSatpam RT 7
12H. Sugiharso4GS B-130SunartoSatpam RT 7
13Bunda Nanik Pujiati4GS B-130YuliSatpam RT 8
14H. Sambudi5GS A-13HeruSatpam RT 8
15Basuki Rahmat6Jl. Soekarno HattaHarionoSatpam RT 8
16H. Budi Sugiarto7GS C-316YonoPasning RT 1
17Raisa Debika Amalia7GS C-316SuryantoPasning RT 2,3 
18H. Luqman Hakim8GS C-259Rizki AndoyoPasning RT 4
19Hj. Sri Winarti8GS C-259AliminPasning RT 5
20Piatun8GS C-259HartonoPasning RT 6
21Eman Tukiman9GS B-43ParmanPasning RT 7
22Kusmindarti9GS B-43HadiTukang Taman  RT 8
23Ferry Agung Setijono10Rungkut MT VII EG  17 SbySupritPasning RT 8
24Ari Yuli Sofiati10Rungkut MT VII EG  17 SbySudarmantoPasning RT 8
25Regina Fidyah Chatlina S.10Rungkut MT VII EG  17 SbySobirinSatpam YMRG
26Raisa Aqila Fausting S.10Rungkut MT VII EG  17 SbyDeni AndreasSatpam YMRG
27Agung Mulyo Setiawan11GS B-50AsmariTukang YMRG
28Ratna Kusuma Dewi11GS B-50SarionoTukang YMRG
29Sumaryoto12GS A-46ZaenalTukang YMRG
30Nurhayati12GS A-46Ust. RokhimGuru TPQ MRG
31Jayanti Sulistyo Rini12GS A-46Ustadzh. AinunGuru TPQ MRG
32H. Nyoto Sulaksono13GS C-250Ustadzh. WulanGuru TPQ MRG
33Renindya Hiera13GS C-250Ustadzh. NaflaGuru TPQ MRG
34Rifian Binugraha13GS C-250Ustadzh. AdilaGuru TPQ MRG
35Galih Kusuma Wardhani13GS C-250Ustadzh. SalsabilaGuru TPQ MRG
36Ishak Gaffar14GS D-316Ust. AlfiGuru TPQ MRG
37Hj. Sadmawati HP14GS D-316Ust. Zaka ArifGuru TPQ MRG
38Ramadhana FP14GS D-316Ust. FauziGuru TPQ MRG
39Syafira KC14GS D-316Ust. JohnGuru TPQ MRG
40Arifi Sunaryo15GS C-310Abu SyahlanMarbot Masjid
41Ny. Arifi Sunaryo15GS C-310Abu HaydarMarbot Masjid
42Prijanto Witjaksono16GS A-37Mas RosyidMarbot Masjid
43Sawitri Prawitasih16GS A-37Dani (LPG)LPG Keliling GS
44Shanis Irsamayanti16GS A-37Bu SumaniBubur Gerobak
45Danang Seno Bintoro17Perum Arumba Utama Mak SitiSimp C. Panggung
46Kel. Danang Seno Bintoro 117Perum Arumba Utama Mak PaintenSimp C. Panggung
47Kel. Danang Seno Bintoro 217Perum Arumba Utama Mak ResekSimp C. Panggung
48Kel. Danang Seno Bintoro 317Perum Arumba Utama Mak MartanaSimp C. Panggung
49Kel. Danang Seno Bintoro 417Perum Arumba Utama Mak DartiSimp C. Panggung
50Bambang Setiawan18Griya SaxofonMak JumaiyahSimp C. Panggung
51AlFina S.18Griya SaxofonPak AryadiSimp C. Panggung
52AlSyifa R.18Griya SaxofonMak Su/ BudiCandi Panggung
53Achmad Syafana Priastama19GS D-315Mak SukanahSudimoro
54Anna Priastutie19GS D-315Mak SukarlikCandi Panggung
55H. Mukromin20GS B-70Mak UmiyahCandi Panggung
56Ny. Titik Mukromin20GS B-70Mak SripahCandi Panggung
57Ramadhani Dwi Hidayati21GS K-310Mak TiCandi Panggung
58Hari Purnomo22GS B-105Mak JuanaCandi Panggung
59Anysia Tjahyatie22GS B-105Mak LiaCandi Panggung
60Dwi Purwiandi22GS B-105Bu AfiCandi Panggung
61Sugeng Priyanto23GS K-310Bu SiswatiCandi Panggung
62Sri Prasetyowati Yuliasih23GS K-310Bu HasanahCandi Panggung Mlijo GS
63H. Herman Suryo Kumoro24GS A-117Bu RendyCandi Panggung
64Hj. Sandra Rini HS24GS A-117Bu CicikBioro Mlijo GS
65M. Rizandre D.24GS A-117Bu NartiBioro Mlijo GS
66H. Mochammad Fauzi25GS B-59Mak SudCandi Panggung
67Hj. Nurhayani Mustofa25GS B-59Bu ErnaCandi Panggung
68Zsazsa Nur Azizah25GS B-59Mak PoniyemCandi Panggung
69H. Sutopo26GS B-136Mak Mujiana/DuralilCandi Panggung
70Hj . Lilik Wahjoemijati26GS B-136Pak RiyonoCandi Panggung
71Nofal26GS B-136Mak SukeniAkordion
72Iraha26GS B-136Mak JumiatunAkordion
73M. Afrantito27YogyakartaMak KasiariAkordion
74Linda27YogyakartaMak WarsitiAkordion
75Ayik27YogyakartaMak KasminahAkordion
76Naya27YogyakartaAripinAkordion
77Sukirno28GS B-123Mak PijetAkordion
78Hartatik28GS B-123Mak YanAkordion
79Haydar A. Othman28GS B-123Mak Sri Akordion
80Agung Nugroho Dwi Prasetyo29GS K-252Mak YunJl. Kembang Turi Jtmly
81Desi Arbaatin Ningrum29GS K-252Mak BiatenJl. Kembang Turi Jtmly
82M. Akhtarizzan Yassafiraz Nugroho29GS K-252Mak AmahJl. Kembang Turi Jtmly
83Ayeisha Humaira Nugroho29GS K-252Mak WatiniJl. Kembang Turi Jtmly
84Ari Patmiati29GS K-252Mak NgatinahJl. Kembang Turi Jtmly
85H. Heri Pratikto30GS A-52Mak MistinJl. Kembang Turi Jtmly
86Hj. Totty Mundiwati30GS A-52Mak HusnulJl. Kembang Turi Jtmly
87Rininta Triwuri Cahyaningpuspita30GS A-52Mak MianiJl. Kembang Turi Jtmly
88Wisniardhy Swarnata Pradana31GS C-272P. Hari (Buta)Kendalsari
89Dendri Kusuma Purborisanti31GS C-272Habibu RKendalsari
90Angkasa Rahman Kusumanata31GS C-272B. LantenKendalsari
91Arunika Rahima Kusumanata31GS C-272B. Umi Mat AliKendalsari
92Bintang Ramadhan32GS N-524B. PainiKendalsari
93Fahreza Erlan Prasetia33GS C-08B. JumariaKendalsari
94Syukri Rahmadin34GS K-207B. ItaKendalsari
95Fitria Rachmawaty34GS K-207B. SulianiKendalsari
96Shafiyah Abdarab34GS K-207B. GimahKendalsari
97Ibu Samadiono35GS A-54B. SuhartiKendalsari
98H.M. Suhono36GS A-57B. PartiKendalsari
99Hj. Wiwiek Hariani36GS A-57B. SantinKendalsari
100Widya Ardiarini36GS A-57B. DayunaKendalsari
101Budi Tri Aseanto37GS C-244B. NuripahKendalsari
102H. Betha Novanto38GS B-15B. JumariyahKendalsari
103Hj. Kukuh Retno38GS B-15B.NgatinahKendalsari
104Hartono Didik Lespomo39GS B-107B. RukamahKendalsari
105Dini Pusi Arini39GS B-107B. ElokKendalsari
106Rangga Arya Saputra39GS B-107b. LulukKendalsari
107H. Nur Rahman40GS A-65B. NingKendalsari
108Hj. Nur Rahman40GS A-65B. AmiKendalsari
109H. Tukadji Adiwijono41GS K-224B. SitiKendalsari
110Hj. Umiati41GS K-224B.UdahKendalsari
111H. Hadi Sampurno42GS B-128B. EmiKendalsari
112Hj. Heri Pudji Astuti42GS B-128B. PonitiKendalsari
113Regi Senjang Paramagarjita43GS B-130B. TumKendalsari
114Mia Dewi Nurmasari43GS B-130B. NemiKendalsari
115Azzahra Kadelia Paramagarjita43GS B-130B. KotiahKendalsari
116Mahesha Ramadhan Paramagarjita43GS B-130B. Yul (P. Toha)Kendalsari
117Azimah Azkadina Paramagarjita43GS B-130Mak MinKendalsari
118Nazarie Vatsa Paramagarjita43GS B-130Mak SehKendalsari
119Gaguk Kuntadi44GS B-33Mb. NanikKendalsari
120Ny. Gaguk Kuntadi44GS B-33JumiatiKendalsari
121Ferdi44GS B-33Mak SauriKendalsari
122Grahita44GS B-33Mak JulaikhaKendalsari
123Kenzo44GS B-33P SentotC. Panggung Barat
124Riu44GS B-33P HeriC. Panggung Barat
125Yoona44GS B-33P HariC. Panggung Barat
126Bambang Sari Suko Basuki45GS B-09P RusmanC. Panggung Barat
127Tatik Rusmiati45GS B-09P WahyuC. Panggung Barat
128Kartika Nurani Widitasari45GS B-09P SumadjiC. Panggung Barat
129Andhimas Budisetiawan45GS B-09P SarifC. Panggung Barat
130H. Gatot Suherman46GS B-13P SolehC. Panggung Barat
131Hj. Chudaefah 46GS B-13Yu Kar Kendalsari
132Dian Widodo47Jl. Grand Mahabrata IIRikaKendalsari
133Nungki47Jl. Grand Mahabrata IIAswatKendalsari
134Hanif47Jl. Grand Mahabrata IISamiatiKendalsari
135Abdurahman Kelle48GS C-257YasitiKendalsari
136Siti Fatimah Am Koten48GS C-257Bu ArikPenanggungan (ojek)
137Mahdy Fathirachman Mahing48GS C-257P. KamaliTimur makam Mojolangu
138Naufal Fathirachman Mahing48GS C-257Warga P. Kamali 1Timur makam Mojolangu
139Sutedjo49Jl. Mayjed Panjaitan 49Warga P. Kamali 2Timur makam Mojolangu
140Suhartono50GS A-73Warga P. Kamali 3Timur makam Mojolangu
141Nur Paida50GS A-73Warga P. Kamali 4Timur makam Mojolangu
142Yuniar Widyastuti50GS A-73Warga P. Kamali 5Timur makam Mojolangu
143Adam Phynandito50GS A-73Warga P. Kamali 6Timur makam Mojolangu
144H. Muhammad Djunaidi51GS C-303Warga P. Kamali 7Timur makam Mojolangu
145Hj. Suwarni51GS C-303Warga P. Kamali 8Timur makam Mojolangu
146Dinie Wulan Sari51GS C-303Warga P. Kamali 9Timur makam Mojolangu
147Hendro52GS B-217SuwartiTulusrejo RW 3
148H. Triyono53GS B-17SukartiTulusrejo RW 3
149Hj. Tribudi53GS B-17SuwarniTulusrejo RW 3
150H. Yayak Dharlianto54GS C-242SaminemTulusrejo RW 3
151Hj. Uminiwati54GS C-242YuniTulusrejo RW 3
152Ardhimiyatno54GS C-242EviTulusrejo RW 3
153Tri Hendrawan54GS C-242DimasTulusrejo RW 3
154H. Aries Yakut55GS B-105RudiTulusrejo RW 3
155Hj. Istis Baroh55GS B-105YeniTulusrejo RW 3
156Fajar Ristranda56GS B-105AgusTulusrejo RW 3
157Annisa Qoyyum Nabila Ahmad56GS B-105TonoTulusrejo RW 3
158Kanaya Shani Almayra Shafa56GS B-105RodiahTulusrejo RW 3
159Kei Arsenio Emery Shafa56GS B-105RinaTulusrejo RW 3
160Dimas Fitra Aulia57GS B-105WatiTulusrejo RW 3
161Masita Widiyani57GS B-105SalsaTulusrejo RW 3
162Ayara Cetta Fitrandi57GS B-105RizkyTulusrejo RW 3
163Ayesha Caya Fitrandi57GS B-105PoniranTulusrejo RW 3
164Ahmad Mujib58Arumba Permai 14aItaTulusrejo RW 3
165Hurriyatul Fitriyah58Arumba Permai 14aDoniTulusrejo RW 3
166Rafiandra Ihsan Haqiqi58Arumba Permai 14aSanuTulusrejo RW 3
167Nadya Hasna Puteri58Arumba Permai 14aRomlahTulusrejo RW 3
168Julian Hasan Mahfudzi58Arumba Permai 14aBudiTulusrejo RW 3
169Indra Aniantha59GS C-107SupriTulusrejo RW 3
170Widian Ramayanti59GS C-107HaniTulusrejo RW 3
171Annisya Rahma Azzahra59GS C-107WawanTulusrejo RW 3
172Arya Lathief59GS C-107Mbok SriatunRT2RW10 Jedong wagir
173Hj. Siti Karlina59GS C-107Mbok SamiRT2RW10 Jedong wagir
174Yulidar Chandra59GS C-107P. NjaniRT2RW10 Jedong wagir
175Helni Dewita59GS C-107P. SarwanRT2RW10 Jedong wagir
176Hj. Silvia Lestari60GS A-109P. NgatariRT2RW10 Jedong wagir
177H. Sulistijo61GS C-207B. SianaRT2RW10 Jedong wagir
178Hj. Sulistijo61GS C-207Mbah SawiRT2RW10 Jedong wagir
179Didi Hidayat62GS B-134B. SusianaRT2RW10 Jedong wagir
180Agustina62GS B-134P. MukitRT2RW10 Jedong wagir
181Muhammad Maulana Fathurahman63Jl. C. PanggungB. ZilaekahRT2RW10 Jedong wagir
182Aditya Trias Pradana64GS B-17P Agus 1Dsn Magetan Saxofon
183Yulia Anggraeni64GS B-17P SentotDsn Magetan Saxofon
184Mika Akma Binar Aditya64GS B-17P BudiDsn Magetan Saxofon
185Gibran Azka Mahesa Aditya64GS B-17P Agus 2Dsn Magetan Saxofon
186Hafshah Sazia Kidung Aditya64GS B-17P SokibDsn Magetan Saxofon
187Buce Trias Hanggara65GS B-17P DullahDsn Magetan Saxofon
188Hananun Qurrotun Ain65GS B-17B. LinGadang
189Ahmad Zayn Keenan Al Afkari65GS B-17B. TariGadang
190Alesha Shana Kamila Atthiya65GS B-17P. AanGadang
191Aluna Sienna Kahla Athasha65GS B-17P. AbijGadang
192Hj. Rosmiyati66GS A-15P. PandilGadang
193Ny. Nursiyah67GS A-15Hindun DhuriyahPohpayung 
194H. Misroy68GS B-125Yuli JayawarohPohpayung 
195Hj. Suminah68GS B-125SusianahPohpayung 
196Rendra S.69GS B-125MuawwanahPohpayung 
197Fanny69GS B-125KhotimahPohpayung 
198Naya69GS B-125ErnaPohpayung 
199Aska69GS B-125Dwi Amaliyah PPPohpayung 
200Yudha Pramana70GS C-207PartimahPohpayung 
201Catur Wulandari70GS C-207RupianiPohpayung 
202Nadira Najmi Rahmany70GS C-207SunartiPohpayung 
203Dhani Habibie Amsyar70GS C-207B SariPohpayung 
204Bambang Suwanggono72GS C-202B AsmawatiPohpayung 
205Ny Bambang Suwanggono72GS C-202B Sri MujiastutiPohpayung 
206Nurachmad Setiawan73GS K-216B WaturiPohpayung 
207Raufida Ika Farza73GS K-216B Renjani Syah PutriPohpayung 
2083. Raihanah Nabilah Haq73GS K-216B Siti KharohPohpayung 
209Sigit Dwi A74Simp. Borobudur 9B SitiRT6RW1 Lesanpuro
210Kel. Sigit Dwi A 174Simp. Borobudur 9B AnaRT6RW1 Lesanpuro
211Kel. Sigit Dwi A 274Simp. Borobudur 9B ItaRT6RW1 Lesanpuro
212Kel. Sigit Dwi A 374Simp. Borobudur 9B RiaRT6RW1 Lesanpuro
213Kel. Sigit Dwi A 474Simp. Borobudur 9B MawaRT6RW1 Lesanpuro
214Ny. Rusti Subandini75GS A-56B SustichanahRT6RW1 Lesanpuro
215Eko Priyanto76GS C-229B UlaRT6RW1 Lesanpuro
216Faiqotul Hima76GS C-229B FadilaRT6RW1 Lesanpuro
217Mualif76GS C-229B SunarsihRT6RW1 Lesanpuro
218Ryza77GS H-435B NaiRT6RW1 Lesanpuro
219Kel. Ryza77GS H-435B SriRT6RW1 Lesanpuro
220Dudy Pindayana Firdaus78Jl. C. Panggung 6BB SuwartiRT6RW1 Lesanpuro
221Nuke Savitri Nugrahani78Jl. C. Panggung 6BP BakirRT6RW1 Lesanpuro
222Rania Aishvarya N.78Jl. C. Panggung 6BB EnikRT6RW1 Lesanpuro
223Raisa Alexandria D.78Jl. C. Panggung 6BB SriwiRT6RW1 Lesanpuro
224Ny. Ratna Iskandi78Jl. C. Panggung 6BB PurwantiRT6RW1 Lesanpuro
225RKA Soepardjo78Jl. C. Panggung 6BB MarwiyahRT6RW1 Lesanpuro
226Ny. Srie Setyastuti78Jl. C. Panggung 6BB UmiRT6RW1 Lesanpuro
227Rakhmad Purwanto79GS B-56B YuyunRT6RW1 Lesanpuro
228Tri Eko Susilorini79GS B-56B HayatiRT6RW1 Lesanpuro
229Alyssa Sekar Nurfaza79GS B-56B IsaRT6RW1 Lesanpuro
230Innayah Puspa Cahyarini79GS B-56P WartoRT6RW1 Lesanpuro
231Tadeh Farchan A.80GS B-82B ViviRT6RW1 Lesanpuro
232Herlangga K.81C. Panggung Permai 11AB UmiyahRT6RW1 Lesanpuro
233Annisa Nur Istiana81C. Panggung Permai 11AB RismaRT6RW1 Lesanpuro
234Muhammad Salahuddin Arrazi81C. Panggung Permai 11AB UmiyahRT3 Madyopuro
235Sulik Ismawati82GS A-09B SuparmiRT3 Madyopuro
236A. Rozak Johansyah82GS A-09P SupraptoRT3 Madyopuro
237La Ode Muhammad Rizal Haqqi83GS K-231B KinayahRT3 Madyopuro
238Nurin Safira83GS K-231B SugiatiRT3 Madyopuro
239Herianto Mursidi84GS K-231P SuradiRT3 Madyopuro
240Martiani84GS K-231P SudarnoRT3 Madyopuro
241La Ode Muhammad Abrar Haqqi84GS K-231P LestariRT3 Madyopuro
242H. Endro Pramono85GS B-69B EndangRT3 Madyopuro
243Hj. Endro Pramono85GS B-69B YanaRT3 Madyopuro
244Wahyu Unggar Prayogo86GS K-244B KusriniRT3 Madyopuro
245Relisa Rosana86GS K-244B PonintenRT3 Madyopuro
246H. Fauzan87GS C-269B KusmiatiRT3 Madyopuro
247Hj. Woro Sulistiani87GS C-269P KasimRT3 Madyopuro
248Fidaus Achmad Fatian87GS C-269B SumiatiRT3 Madyopuro
249Ceryl Amin Fatian87GS C-269B WiwitRT3 Madyopuro
250Puguh Suryo Susilo87GS C-269P PurnomoRT3 Madyopuro
251Rahmad Dwi Saputra88GS C-269B SriRT3 Madyopuro
252Tiazani Sholichah88GS C-269B LilikRT3 Madyopuro
253Zanira Humairo Sholichah88GS C-269B ArinRT3 Madyopuro
254Muhammad Suhadi89Perum Puri Bunga B-19B AtulRT3 Madyopuro
255Kel. Muhammad Suhadi 189Perum Puri Bunga B-19P Mat SodikinRT3 Madyopuro
256Kel. Muhammad Suhadi 289Perum Puri Bunga B-19B ChusniaRT3 Madyopuro
257Putut Subijantoro90GS A-27B RuminahRT3 Madyopuro
258Erlin Trijani Ratnawati90GS A-27B LastriRT3 Madyopuro
259M. Fajar Aldiansyah91Perum Wijaya KusumaB SiyatiRT3 Madyopuro
260Adiethya E92GS D-307P AjiRT3 Madyopuro
261Kel. Adiethya E 192GS D-307B TriRT3 Madyopuro
262Kel. Adiethya E 292GS D-307B EndangRT3 Madyopuro
263Kel. Adiethya E 392GS D-307B DidikRT3 Madyopuro
264Zainul Abidin93GS C-233B SuswahyuRT3 Madyopuro
265Fitri Candra Wardana93GS C-233B PriatenRT3 Madyopuro
266Alri Azzahra Abidin93GS C-233B DarsihRT3 Madyopuro
267Yukiko Khansa Abidin93GS C-233B PuriRT3 Madyopuro
268Hikari Hafidzah Abidin93GS C-233B YayukRT3 Madyopuro
269Hj. Endang Suswati Ruslan94GS C-213B YusufRT3 Madyopuro
270Ahmad Zaki Islahi94GS C-213P AnshoriRT9RW15 Sanan 
271Dian94GS C-213B RurohRT9RW15 Sanan 
272Zayyan94GS C-213B YantiRT9RW15 Sanan 
273Zara94GS C-213B KhotijahRT9RW15 Sanan 
274Adriano Ritaldy CP96Jl. Ikan Tengiri 10B SulastriRT9RW15 Sanan 
275Kel. Adriano Ritaldy CP 196Jl. Ikan Tengiri 10B RusminiRT9RW15 Sanan 
276Kel. Adriano Ritaldy CP 296Jl. Ikan Tengiri 10B SolikhatenRT9RW15 Sanan 
277Kel. Adriano Ritaldy CP 396Jl. Ikan Tengiri 10B MunawarohRT9RW15 Sanan 
278Kel. Adriano Ritaldy CP 496Jl. Ikan Tengiri 10B FaizahRT9RW15 Sanan 
279M. Indra Kusmiyanto97GS A-31B SumarmiRT9RW15 Sanan 
280Erina Ariani97GS A-31B WijiRT9RW15 Sanan 
281M. Rezaldi Dwi Kusuma97GS A-31B MutomimahRT9RW15 Sanan 
282M. Bobyandika Trikusuma97GS A-31B LatusRT9RW15 Sanan 
283Dela Meirna98GS C-114B MariatiRT9RW15 Sanan 
284Rafi Nugroho Putra98GS C-114B YaRT9RW15 Sanan 
285Zafira Regina Putri98GS C-114B PaintenRT3RW1 Saptorenggo Pks
286Erwin Febriantoni99GS H-227B PaimiRT3RW1 Saptorenggo Pks
287Nurul Aini99GS H-227B SupiniRT3RW1 Saptorenggo Pks
288Hanin Mufarrihana Firdausy99GS H-227B JumiatiRT3RW1 Saptorenggo Pks
289Ilham Rizaniansyah100Jl. C. PanggungB SainahRT3RW1 Saptorenggo Pks
290H. Kushartanto101GS C-234B SianiRT3RW1 Saptorenggo Pks
291Hj. Aryna Kushartanto101GS C-234P SuadiRT3RW1 Saptorenggo Pks
292Salsa101GS C-234B KumainiRT3RW1 Saptorenggo Pks
293H. Sumartono102GS A-44B ArmiRT3RW1 Saptorenggo Pks
294Hj. Ratna Nikin Hardati102GS A-44B JamiRT3RW1 Saptorenggo Pks
295Yuli102GS A-44B MaryamRT3RW1 Saptorenggo Pks
296Kusharto103GS C-309B SuwarniRT3RW1 Saptorenggo Pks
297Kusharto, Ny103GS C-309B PurwantiRT3RW1 Saptorenggo Pks
298Suparno104GS B-203B MinarniRT3RW1 Saptorenggo Pks
299Sri Rahayu104GS B-203Mbk WatiRT3RW1 Saptorenggo Pks
300Abien Rheza104GS B-203B SarminahRT3RW1 Saptorenggo Pks
301Yogi Nur Triono105GS Cluster Kav 3B KhadijahRT3RW1 Saptorenggo Pks
302Kel. Yogi Nur Triono 1105GS Cluster Kav 3B Nur RohmahRT3RW1 Saptorenggo Pks
303Kel. Yogi Nur Triono 2105GS Cluster Kav 3Bu KustipahRT3RW1 Saptorenggo Pks
304Gunawan106GS B-51B LilisRT3RW1 Saptorenggo Pks
305H. Siono Nur Rizky107GS C-230B MahRT2RW10 PandanariPncksm
306Hj. E’en Ratnaningsih107GS C-230B MudayatiRT2RW10 PandanariPncksm
307M.Oliver Ardhana W. NR.107GS C-230B RiniRT2RW10 PandanariPncksm
308Chiara Diva Puteri Nur Rizky107GS C-230P PorwajiRT2RW10 PandanariPncksm
309H. Heri Wahyudi108GS B-57B MuntamahRT2RW10 PandanariPncksm
310Reddy Nugraha Putra108GS B-57P AdiRT2RW10 PandanariPncksm
311Joni Setiawan109GS B-74B SuniRT2RW10 PandanariPncksm
312Weni Nugrahini109GS B-74P IrulRT2RW10 PandanariPncksm
313M. Nazula Farrel El Faiq109GS B-74P FaijunRT2RW10 PandanariPncksm
314H. Katiman110GS C-322B RotimRT2RW10 PandanariPncksm
315Sundari110GS C-322B KaisahRT2RW10 PandanariPncksm
316Bhakti111GS D-304B SutonoRT2RW10 PandanariPncksm
317Dhiyah111GS D-304P RulRT2RW10 PandanariPncksm
318Garta111GS D-304P PinRT2RW10 PandanariPncksm
319H. Moch. Adchan112GS A-103B WagiRT2RW10 PandanariPncksm
320Hj. Hari Sri Utami112GS A-103B SehRT2RW10 PandanariPncksm
321Anik Sri Utami113GS B-103B YususRT2RW10 PandanariPncksm
322Budi Susanto113GS B-103B SuratiRT2RW10 PandanariPncksm
323Kamal114Perum MAGB SugiRT2RW10 PandanariPncksm
324Kel. Kamal114Perum MAGB jaipahRT4RW1 Wandanpuro
325H. Moeharto115GS C-216B RopikRT4RW1 Wandanpuro
326Eries Mariyono115GS C-216B MilaRT4RW1 Wandanpuro
327Yustin Febrina Ramdhari115GS C-216B AsRT4RW1 Wandanpuro
328Basagita Khanza Yuris115GS C-216B IdaRT4RW1 Wandanpuro
329Rakhmad Hadi Mulyo116GS D-310B RiniRT2RW5 Penanggungan
330Dita Fera Hidayat116GS D-310B DeviRT2RW5 Penanggungan
331Radityo Laksana Rizky Hidayat116GS D-310B TitikRT2RW5 Penanggungan
332Hj. Sumiatun117GS D-310B SugengRT2RW5 Penanggungan
333Naufan Dazky 118GS C-237B MurniRT2RW5 Penanggungan
334Koes Fardiana118GS C-237B HariyatiRT2RW5 Penanggungan
335Dzaky M Nasrullah118GS C-237B TutikRT2RW5 Penanggungan
336Nurhadi119GS C-273B SutriRT2RW5 Penanggungan
337Agridwa Geraldi Wasisa El Karim120GS C-273P WakiniRT2RW5 Penanggungan
338Agriesa Lintang Sulistya El Karim121GS C-273P BasoriRT2RW5 Penanggungan
339Dodik Juliardi122Jl Ikan Arwana S2 Tnjg skrP HaniRT2RW5 Penanggungan
340Kel. Dodik Juliardi 1122Jl Ikan Arwana S2 Tnjg skrB TontiRT2RW5 Penanggungan
341Kel. Dodik Juliardi 2122Jl Ikan Arwana S2 Tnjg skrB RitaRT2RW5 Penanggungan
342H. Warsito123GS C-254P PanduRT2RW5 Penanggungan
343Hj. Sriana123GS C-254B RiyaRT2RW5 Penanggungan
344H. Saiful Jul Noerjanto124GS K-230P HeriRT2RW5 Penanggungan
345Hj. Ratna Kasih124GS K-230P WiyanRT2RW5 Penanggungan
346Rini Sunyiati124GS K-230P RuswantoRT2RW5 Penanggungan
347H. Moch. Yudiatmoko125GS B-207P SupriRT2RW5 Penanggungan
348Hj. Rustiyah125GS B-207P ImamRT2RW5 Penanggungan
349Rizal Mifta Pratama125GS B-207SudartoTk Becak & Parkir Tanjung
350Nadira Fauziyah125GS B-207MulyonoTk Becak & Parkir Tanjung
351Moch. Rafli125GS B-207Ba’inTk Becak & Parkir Tanjung
352Cahyo Adi Winarno126Patra Garden Edelweis 36BuaminTk Becak & Parkir Tanjung
353Dina Katmadika126Patra Garden Edelweis 36KasipahTk Becak & Parkir Tanjung
354Adreena Adiva Azkadina126Patra Garden Edelweis 36LukmanTk Becak & Parkir Tanjung
355Jovanka Jeslynia Jennaira126Patra Garden Edelweis 36GendonTk Becak & Parkir Tanjung
356Dani Suriyantono127Patra Garden B-7NyotoTk Becak & Parkir Tanjung
357Anggia Putri Pahlevi127Patra Garden B-7PaeranTk Becak & Parkir Tanjung
358Baharaja (Raja)127Patra Garden B-7Mardi.Tk Becak & Parkir Tanjung
359Dimas Ari Wicaksono128Patra Garden C-15B NurSempal Wadak Bululawang
360Rina Badiatuz Zahroh128Patra Garden C-15B MarySempal Wadak Bululawang
361Adzkia Nisa Kamila128Patra Garden C-15B AsrifahSempal Wadak Bululawang
362Arkaan Adhara Lukman128Patra Garden C-15B SaripahSempal Wadak Bululawang
363H. Nurcholis129GS C-302B PuputSempal Wadak Bululawang
364Ita Wahju Nursita129GS C-302B EndangSempal Wadak Bululawang
365Fitri N N Cholis129GS C-302B LutfiSempal Wadak Bululawang
366A. Abd Malik Cholis129GS C-302B LilikSempal Wadak Bululawang
367Rizqurrohman Abd Aziz Cholis129GS C-302B TitinSempal Wadak Bululawang
368Hj. Nasrurrohman A K Cholis129GS C-302P BuaminSempal Wadak Bululawang
369Andryo Darmanto130GS B-27P MiskariSempal Wadak Bululawang
370Diana Pertiwi130GS B-27P JuadiSempal Wadak Bululawang
371Sofia130GS B-27P RomliSempal Wadak Bululawang
372Jasmine130GS B-27P SudarSempal Wadak Bululawang
373Agustina martatie130GS B-27B SatunahSempal Wadak Bululawang
374Andilala130GS B-27P BuwangTukang
375Arsita130GS B-27P AldiTukang
376Almahyra130GS B-27P AndikTukang
377Eko Prasetyo131GS C-259P NgatemanJaga kantor Gajayana
378Nisa Taurika Hakim131GS C-259P SutrisnoPenjual rokok asongan
379Mulyatiyah131GS C-259P YanceJukir Gajayana
380Yayuk Sri Wilujeng132GS D-319P BaimJukir Gajayana
381Nadhia Kusumaning Ayu132GS D-319B FusiaRujak Gobet keliling
382Tamara Binta Aulia132GS D-319P SuinJukir Pemkot
383Bambang Bayu Prakoso133Perm Kencana Saxofon 31P SholehJukir Pemkot
384Lussy Marliny133Perm Kencana Saxofon 31P JhonoJukir Pemkot
385Yossy Maharani Pramesty133Perm Kencana Saxofon 31P SugengJukir Pemkot
386Dara Mardiva Ayuni133Perm Kencana Saxofon 31P KaryantoJukir Pemkot
387Kenzo Arkan Prakoso133Perm Kencana Saxofon 31P MuinJukir Pemkot
388H. Narianto134C. Panggung Permai 3P MulyonoJukir Pemkot
389Dwi Astuti Prabandari134C. Panggung Permai 3P Mat AliJukir Pemkot
390Pradipta Dharma Danurendra134C. Panggung Permai 3P Syaiful ArifPelayan Bakso
391Ilman Tauhid136Permata Tasik madu B5P SuudiPedagang keliling
392Randy Atmoko136Permata Tasik madu B5B MiftahIRT
393Hj. Sulistiyaningsih137GS C-238P Andik YudhistiraTambal Ban
394Ryan Bayu Nugroho137GS C-238B KasihART pencuci
395Perawati Kesuma Dewi137GS C-238B NafilahART Pengasuh
396Arif Rahman Hakim137GS C-238B DaatinART
397Fathoni138Jl. C. Panggung Kav 66-C1P HanafiPedagang keliling
398Kel. Fathoni 1138Jl. C. Panggung Kav 66-C1P SugengJukir
399Kel. Fathoni 2138Jl. C. Panggung Kav 66-C1P Rohman RafliPedagang keliling
400Fira139Dsn Iber2 Ds Sukoiber JmbgB MaratikPenjual Kripik
401Risa140Jl. Soekarno Hatta 15B InunPekerja Kripik
402Rachman Hartono141GS C-224B NikmahPekerja Kripik
403Fita Ruhidayanti141GS C-224B Maratus SolikhaPekerja Kripik
404Iptiyah141GS C-224B Rahma AmiliaPekerja Kripik
405Amanullah Rasyid Rafi141GS C-224P SudirmanPekerja Kripik
406Amira Nur Fadiysh141GS C-224B SubaidahPekerja Kripik
407Tifatul Azam141GS C-224P Nur BentorTukang Becak
408Afianza Priahutama Dalimunthe142GS A-28Roti AngetTukang Roti
409Aprillianis Pangestuti142GS A-28P SuyitnoJaga kantor
410Alya Nabilah Hutama Putri142GS A-28Bu TambarRT 3 RW 7 Mojolangu
411Annindyah Nailah Hutama Putri142GS A-28Bu BelaRT 3 RW 7 Mojolangu
412H. Nurhudan143GS B-75Bu KunRT 3 RW 7 Mojolangu
413H. Muchlas144GS C-262Bu SitiRT 3 RW 7 Mojolangu
414Hj. Ratna mjs144GS C-262Bu SukarniRT 3 RW 7 Mojolangu
415Sefira Salsabila144GS C-262Bu PutriRT 3 RW 7 Mojolangu
416Mochammad Irfan Sandy144GS C-262Pak MatRT 3 RW 7 Mojolangu
417Aditya Febrian P.145GS B-15Pak IpinRT 3 RW 7 Mojolangu
418Mega Nuri Herwanti145GS B-15Pak LemonRT 3 RW 7 Mojolangu
419Ibrahim Gathan Pradana145GS B-15Pak TiminRT 3 RW 7 Mojolangu
420Mahira Fatimah Azzahra145GS B-15B LusiRT 3 RW 7 Mojolangu
421Agus Ariyanto146Perm Jingga Anggrek I/16P RanRT 3 RW 7 Mojolangu
422Ruli Kusuma Wandani146Perm Jingga Anggrek I/16P SupriRT 3 RW 7 Mojolangu
423Ryan Cahya Firdaus146Perm Jingga Anggrek I/16B SumRT 3 RW 7 Mojolangu
424Dalia Sharliz Raihana146Perm Jingga Anggrek I/16B EniRT 3 RW 7 Mojolangu
425Nautfal Hannantyo146Perm Jingga Anggrek I/16B PitaRT 3 RW 7 Mojolangu
426Andaru Cahya Sekarini146Perm Jingga Anggrek I/16B YusehRT 3 RW 7 Mojolangu
427Christiawan S.147GS C-216P YantoRT 3 RW 7 Mojolangu
428Merry wiludjeng147GS C-216P WahyuRT 3 RW 7 Mojolangu
429Azka Dzukwan Fadhillah147GS C-216Eni SetyowatiJl Balean Barat 60A
430Sindu Erbian Fidyantoro148GS A-27Endah SutriniJl Balean Barat 64
431Aska Zafira Geraldin148GS A-27JuwariyahJakgung Suprapto 1A/239
432Sumeh149GS A-58UdinLesanpuro
433Anik Sri Rusmiasih149GS A-58MusarofahJl Balean Barat 60A
434Ame Desty Kumalasari149GS A-58NuranaJl Balean Barat 58
435Amarachi Eugenia149GS A-58WarsiniJl Balean Barat 68
436Alesha Chioma149GS A-58Yuni RubaiJl Balean Barat 18
437Suliyani149GS A-58SutinJl Balean Barat 22
438Fahrul Rozzy150GS C-265AsmaJl Balean Barat 32
439Alvita Arini150GS C-265AstutikJl Balean Barat 28
440Ayana Shafiya Azzahra150GS C-265AgustinaKenari 28
441Alfafa150GS C-265YudobasukiJl Sembilang VII 16A
442Siti Hamidah151GS K-348Ita WijayantiTanjung II/10
443Ridzki Ramadhan151GS K-348Sari WilujengJl Sembilang VII 23D
444Evarani Jihan Yoanda151GS K-348Bu YatniC. Panggung
445Fitri Rahmadiina151GS K-348Bu Sis KinarsihC. Panggung
446Gusti Wimba Saputro151GS K-348Bu NikayahC. Panggung
447Fathima Azzahra151GS K-348Bu JuanahC. Panggung
448Abdurrahim Uwais151GS K-348Bu IntanC. Panggung
449Muhammad Mushab151GS K-348Bu Ifa SusantiC. Panggung
450Rubayyi Ashima Naura151GS K-348Bpk. BukhoriC. Panggung
451H. Ridwan Zaeni152GS A-72Bu SiamahC. Panggung
452Hj.Puji Astuti152GS A-72Bu Suci (Sis Loundry)C. Panggung
453Ayusi Riza152GS A-72Bu khasanah (Sayur)C. Panggung
454Dian Ayu Rizky152GS A-72Bu MurC. Panggung
455H. Gianto Hardani153GS B-45Bu Murti TamsirC. Panggung
456Hj. Sri Utami153GS B-45Bu Sri AniC. Panggung
457Widyadhana Giantama S.153GS B-45Bu Tutik (Alm. Bp. Bari)C. Panggung
458Almira Amelia G.153GS B-45Bu NgatminahC. Panggung
459Mochammad Reza Sidharta154GS K-344Bu Murti (Pak Kamid)C. Panggung
460Ainur Rohmah154GS K-344Bu Liah (Tambal Ban)C. Panggung
461Naziha Asya Karima154GS K-344Bu SupinahC. Panggung
462Safina Annajah Salsabila154GS K-344Bu UmiC. Panggung
463Yahya Abdul Aziz154GS K-344Bu YuliC. Panggung
464Alia Shofiyya154GS K-344Bu SusiC. Panggung
465Sahla Nur Azizah154GS K-344Bu KhotimC. Panggung
466Yasmin Mutia Salina155Kendalsari Barat III/29Bu KusniaC. Panggung
467Deni Setiawan156GS A-47Bp. JuliC. Panggung
468Yanuarti, Ny156GS A-47Bu MulyatiC. Panggung
469Galoeh Widia Hapsari156GS A-47Bu IsnoC. Panggung
470Hestamma Manggala Mililani Setiawan156GS A-47Bu WartiniC. Panggung
471Gayatri Anantari Meroesa Setiawan156GS A-47Bu YaniC. Panggung
472Hj. Sri Mulyaningsih157GS B-110Bu SamudC. Panggung
473Nurul Wiladatul Wilda157GS B-110Bu PaidiCPP
474Zuhriyah157GS B-110Pak AgusC. Panggung
475Hafidz Mubarok158C. Panggung 7APak ToC. Panggung
476Bahriyatul Aminah158C. Panggung 7APak MardiC. Panggung
477Muhammad Mambaul Ilmi Al-Faridzi158C. Panggung 7ABp. SuwarnoC. Panggung
478Bayu Nurindra Ardiansyah159C. Panggung Permai 21Bu SripahC. Panggung
479Savia Meloti159C. Panggung Permai 21Bu EnikC. Panggung
480Sudarso159C. Panggung Permai 21Bu MikatiC. Panggung
481Riffi Arianti159C. Panggung Permai 21Bu KastiahC. Panggung
482Cintya Dienardilla Anissa159C. Panggung Permai 21Bu FatimahC. Panggung
483Minah159C. Panggung Permai 21Mb EnikC. Panggung
484Hafidz Amalul Ardhi160GS B-53Bu PonimaC. Panggung
485Febrianna Dian Arifianti160GS B-53Bu NikC. Panggung
486Alleia Almahyra Ardhi160GS B-53Bu MayaC. Panggung
487Zavian Ammar Bi Ardhi160GS B-53Warga ter Borobudurcq TPA Darul Istiqomah
488Kartini, I161GS E-201Warga ter Borobudurcq TPA Darul Istiqomah
489Prima Destya Hari Viansyah161GS E-201Warga ter Borobudurcq TPA Darul Istiqomah
490Yuana Aristwo Vita Sari161GS E-201Warga ter Borobudurcq TPA Darul Istiqomah
491H. Sugeng Cahyono162GS A-39Warga ter Borobudurcq TPA Darul Istiqomah
492Hj. Nindyanti Andrianita162GS A-39Warga ter Borobudurcq TPA Darul Istiqomah
493Trinik163C. Panggung Kav 80Warga ter Borobudurcq TPA Darul Istiqomah
494Sunoko163C. Panggung Kav 80Warga ter Borobudurcq TPA Darul Istiqomah
495Luthfila Akbar164GS B-8Warga ter Borobudurcq TPA Darul Istiqomah
496Agoes Soeprijanto164GS B-8Warga ter Borobudurcq TPA Darul Istiqomah
497Julis Darwati164GS B-8Warga Sumawecq Masjid Al Muqorobun
498Zafira Ayu164GS B-8Warga Sumawecq Masjid Al Muqorobun
499Pujiono165C. Panggung 4AWarga Sumawecq Masjid Al Muqorobun
500Katiyah165C. Panggung 4AWarga Sumawecq Masjid Al Muqorobun
501Dea Paramita165C. Panggung 4AWarga Sumawecq Masjid Al Muqorobun
502Sonia Tri Rahel Amanda165C. Panggung 4AWarga Sumawecq Masjid Al Muqorobun
503Yulianto Frundi166Bumi PalapaWarga Sumawecq Masjid Al Muqorobun
504Kel. Yulianto Frundi 1166Bumi PalapaWarga Sumawecq Masjid Al Muqorobun
505Kel. Yulianto Frundi 2166Bumi PalapaWarga Sumawecq Masjid Al Muqorobun
506Kel. Yulianto Frundi 3166Bumi PalapaWarga Sumawecq Masjid Al Muqorobun
507Kel. Yulianto Frundi 4166Bumi PalapaWarga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
508Kel. Yulianto Frundi 5166Bumi PalapaWarga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
509Sandra Hasni Prasetyo167GS C-5Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
510Kel. Sandra Hasni Prasetyo 1167GS C-5Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
511Kel. Sandra Hasni Prasetyo 2167GS C-5Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
512Kel. Sandra Hasni Prasetyo 3167GS C-5Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
513Alam Kuswantoro168GS C-114Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
514Puput169Soehat 15Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
515Dhanny S.170GS B-140Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
516Pipit170GS B-140Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
517Firas170GS B-140Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
518Daanis170GS B-140Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
519Nur Budi Nuroho171GS C-268Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
520Dwi Rahayu Nilawati171GS C-268Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
521M. Iqbal Fadlhurrohman171GS C-268Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
522M. Fadhil Fikri Ramdani171GS C-268Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
523Supriyanto172CPI No 2Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
524Tutik Hariati172CPI No 2Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
525Sabilurrosuli Berliana Perihati172CPI No 2Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
526Aqeela Fatin Maharani172CPI No 2Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
527M. Januar Pratito173GS C-265Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
528Alvina Kinanti173GS C-265Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
529Hisyam Kellen Altamis173GS C-265Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
530Kiara Ceisya Alsava173GS C-265Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
531H. Sutrisno174GS C-265Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
532Hj. Sutrisno174GS C-265Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
533Himawan Fajar Izzudin175GS C-265Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
534Hj. Noverita Wahyuningsih176GS K-210Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
535Hj. Siti Bastiyah176GS K-210Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
536Yujun Andrineswati176GS K-210Warga Kalisaricq Yayasan Nasional Ayu
537Johan Ramandias177C. Panggung 32Warga Tasikmaducq TPA  Assalam
538Wenny Sunarharum177C. Panggung 32Warga Tasikmaducq TPA  Assalam
539Nura Syakina177C. Panggung 32Warga Tasikmaducq TPA  Assalam
540Wahyu Satrya177C. Panggung 32Warga Tasikmaducq TPA  Assalam
541H. Sudiarso178GS B-79Warga Tasikmaducq TPA  Assalam
542Ririen178GS B-79Warga Tasikmaducq TPA  Assalam
543Aisyah178GS B-79Warga Tasikmaducq TPA  Assalam
544Sunarti178GS B-79Warga Tasikmaducq TPA  Assalam
545Sutiati Hanafi179MalangWarga Tasikmaducq TPA  Assalam
546Iryani Hastika179MalangWarga Tasikmaducq TPA  Assalam
547Tertia Najwa Tabitha179MalangWarga Cemorokandangcq Ust. Syaifuddin
548Franky Ari Makhalawu180GS C-264Warga Cemorokandangcq Ust. Syaifuddin
549Lulu Frarima180GS C-264Warga Cemorokandangcq Ust. Syaifuddin
550Rivai Abdurahman180GS C-264Warga Cemorokandangcq Ust. Syaifuddin
551Nurul Hidayah181GS B-126Warga Cemorokandangcq Ust. Syaifuddin
552Farial Litawati182GS C-221Warga Cemorokandangcq Ust. Syaifuddin
553Sumarto182GS C-221Warga Cemorokandangcq Ust. Syaifuddin
554Tri Ayu Lestari183MalangWarga Cemorokandangcq Ust. Syaifuddin
555Mikail Horizon184GS C-103Warga Cemorokandangcq Ust. Syaifuddin
556Wahyu Endro Maryoto184GS C-103Warga Cemorokandangcq Ust. Syaifuddin
557Kholilah184GS C-103Warga MT Gulacq Ust. Bambang
558Najiyya Najat Azzeehavella184GS C-103Warga MT Gulacq Ust. Bambang
559Sri Hendrastuti184GS C-103Warga MT Gulacq Ust. Bambang
560Andri Pinasti Utomo185Pamulang B-2 DepokWarga MT Gulacq Ust. Bambang
561Rubiati185Pamulang B-2 DepokWarga MT Gulacq Ust. Bambang
562Aditya Febriandri Pratama185Pamulang B-2 DepokWarga MT Gulacq Ust. Bambang
563Muhammad Reyhan Alfiandri185Pamulang B-2 DepokWarga MT Gulacq Ust. Bambang
564H. Uripan Anshori186GS B-12Warga MT Gulacq Ust. Bambang
565Hj. Wiwik Uripan186GS B-12Warga MT Gulacq Ust. Bambang
566Fery Praditama187GS A-45Warga MT Gulacq Ust. Bambang
567Mega Firdausi Nuzulla187GS A-45Warga binaancq LKSA Muhammadiyah
568Amira Ajda Hanifa187GS A-45Warga binaancq LKSA Muhammadiyah
569Adzkiya Arfa Fathiya187GS A-45Warga binaancq LKSA Muhammadiyah
570Satuk187GS A-45Warga binaancq LKSA Muhammadiyah
571Hj. Siti Rahayu188Warga binaancq LKSA Muhammadiyah
572Kel. Hj. Siti Rahayu 1188Warga binaancq LKSA Muhammadiyah
573Fike Dessy Ariandi189GS K-208Warga binaancq LKSA Muhammadiyah
574Jaglanu Muhammad Iqbal189GS K-208Warga binaancq LKSA Muhammadiyah
575Prasetya 189GS K-208Warga binaancq LKSA Muhammadiyah
576Lisima189GS K-208Warga binaancq LKSA Muhammadiyah
577Gana Prayogo189GS K-208Warga binaancq LSM Anak Negeri
578Zaki Ryan Muhammad190GS C-02Warga binaancq LSM Anak Negeri
579Kel. Zaki Ryan Muhammad190GS C-02Warga binaancq LSM Anak Negeri
580Subur191GS C-232Warga binaancq LSM Anak Negeri
581Kel. Subur 1191GS C-232Warga binaancq LSM Anak Negeri
582Kel. Subur 2191GS C-232Warga binaancq LSM Anak Negeri
583Kel. Subur 3191GS C-232Warga binaancq LSM Anak Negeri
584Kel. Subur 4191GS C-232Warga binaancq LSM Anak Negeri
585Kel. Subur 5191GS C-232Warga binaancq LSM Anak Negeri
586Kel. Subur 6191GS C-232Warga binaancq LSM Anak Negeri
587Yanuar Budi SM192GS B-118Warga binaancq Yasuka
588Fitri Anggraini192GS B-118Warga binaancq Yasuka
589Amira Aishalma192GS B-118Warga binaancq Yasuka
590Umar Khalif Putra Santoso192GS B-118Warga binaancq Yasuka
591Prima193GS K-326Warga binaancq Yasuka
592Helga193GS K-326Warga binaancq Yasuka
593Hilda193GS K-326Warga binaancq Yasuka
594Adi Setiawan194CP 22Warga binaancq Yasuka
595Ika194CP 22Warga binaancq Yasuka
596Cheesa194CP 22Warga binaancq Yasuka
597Naufal194CP 22Warga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
598Imam194CP 22Warga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
599Ine, Ny195GS C-08Warga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
600Guntur195GS C-08Warga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
601Yudi Wira Candra196Royal Tasik Madu Residence D6Warga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
602Kel. Yudi Wira Candra 1196Royal Tasik Madu Residence D6Warga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
603Kel. Yudi Wira Candra 2196Royal Tasik Madu Residence D6Warga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
604Kel. Yudi Wira Candra 3196Royal Tasik Madu Residence D6Warga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
605Tomo Djunaedi198Permata Savira B4 MalangWarga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
606Agung Kurniadi198Permata Savira B4 MalangWarga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
607Dewi Kurniawati198Permata Savira B4 MalangWarga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
608Davin Fadhil Kurniadi198Permata Savira B4 MalangWarga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
609Desi Triana198Permata Savira B4 MalangWarga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
610Mordecay198Permata Savira B4 MalangWarga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
611Carissa Melton198Permata Savira B4 MalangWarga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
612Tomi Yudistira198Permata Savira B4 MalangWarga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
613Umiati198Permata Savira B4 MalangWarga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
614Alceo Attazaki198Permata Savira B4 MalangWarga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
615Elzeno Arasy198Permata Savira B4 MalangWarga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
616Ely Prasetyoningsih199Permata Savira B4 MalangWarga Sukoanyar pakiscq Ust. Muslimin
617Ima Dhamayanti199Permata Savira B4 MalangWarga cemplongcq Ust. Faishal
618Fifi Miranti199Permata Savira B4 MalangWarga cemplongcq Ust. Faishal
619Harry Pratiwi199Permata Savira B4 MalangWarga cemplongcq Ust. Faishal
620H. Mugiono200GS C-253Warga cemplongcq Ust. Faishal
621Hj. Dewi Pratiwiningrum200GS C-253Warga cemplongcq Ust. Faishal
622Arya Krisna P.200GS C-253Warga cemplongcq Ust. Faishal
623Lucky200GS C-253Warga cemplongcq Ust. Faishal
624Dana Deswara201Jl. A. Yani IX KaliwatesWarga cemplongcq Ust. Faishal
625H. Budi Triarso202CPP 7Warga cemplongcq Ust. Faishal
626Hj. Budi Triarso202CPP 7Warga cemplongcq Ust. Faishal
627M. Yusuf Arif203Jl Benjor TumpangWarga P. Asuhancq Al Kaaf Jabung
628Arifandi204GS B-81Warga P. Asuhancq Al Kaaf Jabung
629Kel. Arifandi 1204GS B-81Warga P. Asuhancq Al Kaaf Jabung
630Kel. Arifandi 2204GS B-81Warga P. Asuhancq Al Kaaf Jabung
631Muhammad Rifyalurrizqy205GS A-36Warga P. Asuhancq Al Kaaf Jabung
632Reymond Bayu Widhiarsa206GS C-201Warga P. Asuhancq Al Kaaf Jabung
633Fitria Dwi Chairida206GS C-201Warga P. Asuhancq Al Kaaf Jabung
634Quinn Marittza Izz Zayani206GS C-201Warga P. Asuhancq Al Kaaf Jabung
635Aisyah Nafeeza Izzati206GS C-201Warga P. Asuhancq Al Kaaf Jabung
636Dendy207GS C-315Warga P. Asuhancq Al Kaaf Jabung
637Giri207GS C-315Warga Baran Tempurancq P. H. Uripan
638Ispan Darmoadji207GS C-315Warga Baran Tempurancq P. H. Uripan
639Dwi208GS A-69Warga Baran Tempurancq P. H. Uripan
640Irma208GS A-69Warga Baran Tempurancq P. H. Uripan
641Amirza208GS A-69Warga Baran Tempurancq P. H. Uripan
642Tubi208GS A-69Warga Baran Tempurancq P. H. Uripan
643Ari Winarto209Mondoroko BMR CS3Warga Baran Tempurancq P. H. Uripan
644Dewita Purnamasari209Mondoroko BMR CS3Warga Baran Tempurancq P. H. Uripan
645Hj. Iswarin210GS C-243Warga Baran Tempurancq P. H. Uripan
646Mustika Herlambang211TegalgondoWarga Baran Tempurancq P. H. Uripan
647Allivia Kurniasari Putri211TegalgondoWarga Jengglong Wagircq TPQ Darul Pangsetu
648Zharfan Mustika Arrasyid211TegalgondoWarga Jengglong Wagircq TPQ Darul Pangsetu
649Muhammad Haris Latif212GS C-249Warga Jengglong Wagircq TPQ Darul Pangsetu
650Kel. Muhammad Haris Latif 1212GS C-249Warga Jengglong Wagircq TPQ Darul Pangsetu
651Kel. Muhammad Haris Latif 2212GS C-249Warga Jengglong Wagircq TPQ Darul Pangsetu
652Kel. Muhammad Haris Latif 3212GS C-249Warga Jengglong Wagircq TPQ Darul Pangsetu
653Alija Haydar Rabbani213GS K-309Warga Jengglong Wagircq TPQ Darul Pangsetu
654Zulfikar Ali Farisi214Jl. Soehat 77AWarga Jengglong Wagircq TPQ Darul Pangsetu
655Nurul Ainy214Jl. Soehat 77AWarga Jengglong Wagircq TPQ Darul Pangsetu
656Najwa Syabilla Al Farizi214Jl. Soehat 77AWarga Jengglong Wagircq TPQ Darul Pangsetu
657Dharma Mujiadi Subiyakto215Permata Kencana SaxofonWarga Panti Darus Sa’adahcq KH Munir
658Kel. Dharma Mujiadi Subiyakto 1215Permata Kencana SaxofonWarga Panti Darus Sa’adahcq KH Munir
659Kel. Dharma Mujiadi Subiyakto 2215Permata Kencana SaxofonWarga Panti Darus Sa’adahcq KH Munir
660Kel. Dharma Mujiadi Subiyakto 3215Permata Kencana SaxofonWarga Panti Darus Sa’adahcq KH Munir
661Kel. Dharma Mujiadi Subiyakto 4215Permata Kencana SaxofonWarga Panti Darus Sa’adahcq KH Munir
662Kel. Dharma Mujiadi Subiyakto 5215Permata Kencana SaxofonWarga Panti Darus Sa’adahcq KH Munir
663Ari Winarto216MalangWarga Panti Darus Sa’adahcq KH Munir
664Revita Purnamasari216MalangWarga Panti Darus Sa’adahcq KH Munir
665Baskara Nur Patria217MalangWarga Panti Darus Sa’adahcq KH Munir
666Yurliza Ikhwana Astuti218MalangWarga Panti Darus Sa’adahcq KH Munir
667Sophia Eve Patria219MalangWarga Mendalan Wangi Batucq H. Basyaruddin
668Fulan/ fulanah220MalangWarga Mendalan Wangi Batucq H. Basyaruddin
669Yosniayu Intansari218MalangWarga Mendalan Wangi Batucq H. Basyaruddin
670Kel. Yosniayu Intansari218MalangWarga Mendalan Wangi Batucq H. Basyaruddin
671Moerti Indriani219GS K-311Warga Mendalan Wangi Batucq H. Basyaruddin
672Praweri Wahyuningtyas219GS K-311Warga Mendalan Wangi Batucq H. Basyaruddin
673Dylan Masala Putra219GS K-311Warga Mendalan Wangi Batucq H. Basyaruddin
674Medhiansyah Putra219GS K-311Warga An Nur Bululawangcq Moh. Iwan BD
675Nanik219GS K-311Warga An Nur Bululawangcq Moh. Iwan BD
676Rendy Dwikasakti220GS A-52Warga An Nur Bululawangcq Moh. Iwan BD
677Riska Riskiwati220GS A-52Warga An Nur Bululawangcq Moh. Iwan BD
678Sofwan Yuni Anton221GS A-29Warga An Nur Bululawangcq Moh. Iwan BD
679Miftakhul rohma221GS A-29Warga Kangplosocq Pondok Gus Wahid
680Sheva Salshabilla R221GS A-29Warga Kangplosocq Pondok Gus Wahid
681Neinitya kayna V221GS A-29Warga Kangplosocq Pondok Gus Wahid
682Muhammad El sharawy221GS A-29Warga Kangplosocq Pondok Gus Wahid
683Achmad Yudi223GS A-49Warga Kangplosocq Pondok Gus Wahid
684Dwikora Diah223GS A-49Warga Kangplosocq Pondok Gus Wahid
685Febiani Ayu223GS A-49Warga Kangplosocq Pondok Gus Wahid
686Yuda Rahmatullah223GS A-49Warga Kangplosocq Pondok Gus Wahid
687Suci Rahma Wati223GS A-49Warga Kangplosocq Pondok Gus Wahid
688M. Akbar Ramadhani223GS A-49Warga Kangplosocq Pondok Gus Wahid
689Eddo Besarealdi224GS C-214Warga Meduran Batucg H. Ridwan
690Gamma Bianrisa224GS C-214Warga Meduran Batucg H. Ridwan
691Nawa Sistawandari224GS C-214Warga Meduran Batucg H. Ridwan
692Arif Bijaksana224GS C-214Warga Meduran Batucg H. Ridwan
693Fitra Biastarisa224GS C-214Warga Meduran Batucg H. Ridwan
694Appran Supriyanto225Green Orchid Esmeralda G66Warga Meduran Batucg H. Ridwan
695Kel. Appran Supriyanto225Green Orchid Esmeralda G66Warga Meduran Batucg H. Ridwan
696Dr. H. Azhari Ramdani226GS C-272Warga Meduran Batucg H. Ridwan
697Hj. Ning Kadarsih, SH.,ST.226GS C-272Warga Meduran Batucg H. Ridwan
698Dyta Aprodita Dwiananda227GS C-272Warga Meduran Batucg H. Ridwan
699Dyva Arijuniva Triananta227GS C-272Warga Panti Nurus Sa’adahcq KH Munir
700Dyan Aditama Caturriyadi227GS C-272Warga Panti Nurus Sa’adahcq KH Munir
701Louren Lauralita228C. Panggung Permai 39AWarga Panti Nurus Sa’adahcq KH Munir
702Budianto228C. Panggung Permai 39AWarga Panti Nurus Sa’adahcq KH Munir
703Sujiati228C. Panggung Permai 39AWarga Panti Nurus Sa’adahcq KH Munir
704Cahya Wibowo229GS A-51Warga Panti Nurus Sa’adahcq KH Munir
705Kel Cahya Wibowo 1229GS A-51Warga Panti Nurus Sa’adahcq KH Munir
706Kel Cahya Wibowo 2229GS A-51Warga Panti Nurus Sa’adahcq KH Munir
707Agung Kusumo W.230GS C-248Warga Panti Nurus Sa’adahcq KH Munir
708Dinda230GS C-248Warga Panti Nurus Sa’adahcq KH Munir
709Nisa231GSE M-353Warga Supit Urangcq Ust. Kuriyat
710Devi F.232GS B-141Warga Supit Urangcq Ust. Kuriyat
711A. Syakira Diva232GS B-141Warga Supit Urangcq Ust. Kuriyat
712A. Ghozali233GS A-62Warga Supit Urangcq Ust. Kuriyat
713Mira Yuliani233GS A-62Warga Supit Urangcq Ust. Kuriyat
714Istifika H.E233GS A-62Warga Supit Urangcq Ust. Kuriyat
715Adzkia SB233GS A-62Warga Supit Urangcq Ust. Kuriyat
716Wahyu Iswantoro234MalangWarga Supit Urangcq Ust. Kuriyat
717Natty Iswantoro234MalangWarga Supit Urangcq Ust. Kuriyat
718Catty Iswantoro234MalangWarga Supit Urangcq Ust. Kuriyat
719Cherel Iswantoro234MalangWarga Bululawangcq Ponpes An Nur Hidayah
720Muhammad Taufik Hidayat235Budi Utomo 34 Warga Bululawangcq Ponpes An Nur Hidayah
721Arif Rahman236T. Indah SoehatWarga Bululawangcq Ponpes An Nur Hidayah
722Kel Arif Rahman 1236T. Indah SoehatWarga Bululawangcq Ponpes An Nur Hidayah
723Kel Arif Rahman 2236T. Indah SoehatWarga Bululawangcq Ponpes An Nur Hidayah
724Kel Arif Rahman 3236T. Indah SoehatWarga Bululawangcq Ponpes An Nur Hidayah
725Kel Arif Rahman 4236T. Indah SoehatWarga Bululawangcq Ponpes An Nur Hidayah
726Muhammad Aldan Al Farisi237Simp C.Panggung 119Warga Bululawangcq Ponpes An Nur Hidayah
727Ananto Prayogi238GS C-8Warga Bululawangcq Ponpes An Nur Hidayah
728Kel. Ananto Prayogi 1238GS C-8Warga Bululawangcq Ponpes An Nur Hidayah
729Kel. Ananto Prayogi 2238GS C-8Warga Sukolilo Wajakcq TPQ Shiratul Jannah
730Jerfrge Indra H239Permata Savira C2Warga Sukolilo Wajakcq TPQ Shiratul Jannah
731Linda Eva Sugiono239Permata Savira C2Warga Sukolilo Wajakcq TPQ Shiratul Jannah
732Azkadina Rashiqa  Hargyanto239Permata Savira C2Warga Sukolilo Wajakcq TPQ Shiratul Jannah
733Davian Isoka PA239Permata Savira C2Warga Sukolilo Wajakcq TPQ Shiratul Jannah
734Kenzie Nabila PA239Permata Savira C2Warga Sukolilo Wajakcq TPQ Shiratul Jannah
735M. Nasrul Rhamzan240GS A-111Warga Sukolilo Wajakcq TPQ Shiratul Jannah
736Siti Shadah 240GS A-111Warga Sukolilo Wajakcq TPQ Shiratul Jannah
737Beras shadaqahGabunganWarga Sukolilo Wajakcq TPQ Shiratul Jannah
738Beras shadaqahGabunganWarga Sukolilo Wajakcq TPQ Shiratul Jannah
739Beras shadaqahGabunganMusafir MRGMalang
740Beras shadaqahGabunganMalang Malang
741Beras shadaqahGabunganTukang cuci MRG
742Beras shadaqahGabunganTukang cuci MRG
743Beras shadaqahGabunganTukang cuci MRG
744Beras shadaqahGabunganTukang cuciMRG
745Beras shadaqahGabunganAmil 1MRG
746Tambahan beras shadaqahBeras shadaqahAmil 2MRG
747Tambahan beras shadaqahBeras shadaqahAmil 3MRG
748Tambahan beras shadaqahBeras shadaqahAmil 4MRG
749Tambahan beras shadaqahBeras shadaqahAmil 5MRG
750Tambahan beras shadaqahBeras ShadaqahAmil 6MRG
Jumlah Muzakki734 JiwaJumlah Mustahik750 Jiwa

Beras zakat fitrah sebanyak 736 bungkus @ 3 kg, dan beras shadaqah sebanyak 14 bungkus @ 3 kg telah didistribusikan sesuai rencana, dengan rincian penerima di ring 1 sebanyak 191 orang, ring 2 sebayak 307 orang dan ring 3 (melalui lembaga mitra/ panitia yang ditugasi) sebanyak 242 jiwa, sehingga totalnya 750 bungkus.

ZAKAT MAAL

NoNamaNo. Form.AlamatJumlah
1H. Jusuf Thojib2GS A-76 1.500.000 
2Budi Sugiarto, H.7GS C-316 1.000.000 
3Ny. Arifi Sunaryo15GS C-310 300.000 
4Ramadhani Dwi Hidayati21GS K-310 213.000 
5H. Nur Rahman40GS A-65 3.000.000 
6Abdurahman Kelle48GS C-257 2.000.000 
7H. Yuniar Setiawan71GS C-301 2.500.000 
8Dudy Pindayana Firdaus78Jl. C. Panggung 6B 1.000.000 
9Herlangga K.81C. Panggung Permai 11A 15.000.000 
10H. Fauzan87GS C-269 40.000.000 
11Putut Subijantoro90GS A-27 300.000 
12Hj. Haryati Usbandiah95GS B-67 2.000.000 
13H. Kushartanto101GS C-234 1.000.000 
14H. Sumartono102GS A-44 1.000.000 
15Koes Fardiana118GS C-237 253.000 
16H. Sucipto135GS C-110 500.000 
17Rachman Hartono141GS C-224 3.500.000 
18H. Muchlas144GS C-262 300.000 
19Alam Kuswantoro168GS C-114 153.000 
20Hj. Noverita Wahyuningsih176GS K-210 500.000 
21H. Sudiarso178GS B-79 1.500.000 
22Franky Ari Makhalawu180GS C-264 10.000.000 
23Adi Setiawan194CP 22 100.000 
24Wahyu Endro Maryoto197GS C-103 1.500.000 
25Hj. Iswarin210GS C-243 153.000 
26Yongky P.222GS A-108 10.000.000 
27Dr. H. Azhari Ramdani226GS C-272 500.000 
JUMLAH 99.772.000 

Zakat maal yang didistribusikan pada tahap I ini mendampingi beras zakat fitrah yang besarnya berbeda pada setiap ring distribusi. Setiap mustahik mendapat Rp. 100.000 per orang pada ring 1, Rp. 50.000 pada ring 2 dan rata-rata Rp. 30.000,- pada ring 3 sehingga total zakat maal yang sudah didistribusikan sebanyak Rp. 43.050.000 sedangkan sisanya Rp. 56.922.000 akan dikelola/ didistribusikan pada tahap berikutnya.

INFAQ-SHADAQOH

NoNamaNo. Form.AlamatJumlah
1Wahyudi1GS K-208 9.000 
2H. Jusuf Thojib2GS A-76 11 
3H. Sugiharso4GS B-130 1.006.000 
4H. Sambudi5GS A-13 3.000 
5Basuki Rahmat6Jl. Soekarno Hatta 3.000 
6H. Budi Sugiarto7GS C-316 6.000 
7Eman Tukiman9GS B-43 6.000 
8Ferry Agung Setijono10Rungkut MT VII EG  17 Sby 12.000 
9Sumaryoto12GS A-46 359.000 
10H. Nyoto Sulaksono13GS C-250 212.011 
11H. Ishak Gaffar14GS D-316 12.000 
12Ny. Arifi Sunaryo15GS C-310 100.000 
13Prijanto Witjaksono16GS A-37 59.000 
14H. Mukromin20GS B-70 6.000 
15Ramadhani Dwi Hidayati21GS K-310 150.011 
16Hari Purnomo22GS B-105 9.000 
17Sugeng Priyanto23GS K-310 6.000 
18H. Herman Suryo Kumoro24GS A-117 250.000 
19H. Mochammad Fauzi25GS B-59 209.000 
20H. Sutopo26GS B-136 112.000 
21M. Afrantito27Yogyakarta 12.000 
22Sukirno28GS B-123 9.000 
23Agung Nugroho29GS K-252 65.000 
24H. Heri Pratikto30GS A-52 100.000 
25Dendri Kusuma Purborisanti31GS C-272 62.011 
26Fahreza Erlan Prasetia33GS C-08 3.000 
27Syukri Rahmadin34GS K-207 9.000 
28Ibu Samadiono35GS A-54 53.000 
29H.M. Suhono36GS A-57 509.000 
30Budi Tri Aseanto37GS C-244 11 
31H. Betha Novanto38GS B-15 6.000 
32Dini Pusi Arini39GS B-107 159.000 
33H. Nur Rahman40GS A-65 6.000 
34H. Hadi Sampurno42GS B-128 6.000 
35Regi Senjang Paramagarjita43GS B-130 18.000 
36Gaguk Kuntadi44GS B-33 71.000 
37H. Gatot Suherman46GS B-13 206.000 
38Abdurahman Kelle48GS C-257 12.000 
39Sutedjo49Jl. Mayjed Panjaitan 49 3.000 
40Suhartono50GS A-73 212.000 
41H. Muhammad Djunaidi51GS C-303 9.000 
42Hendro52GS B-217 3.000 
43H. Triyono53GS B-17 106.000 
44H. Yayak Dharlianto54GS C-242 12.000 
45H. Aries Yakut55GS B-105 106.000 
46Fajar Ristranda56GS B-105 12.000 
47Dimas Fitra Aulia57GS B-105 12.000 
48Ahmad Mujib58Arumba Permai 14a 15.000 
49Indra Aniantha59GS C-107 21.000 
50Hj. Silvia Lestari60GS A-109 3.000 
51H. Sulistijo61GS C-207 106.000 
52Didi Hidayat62GS B-134 100.000 
53Aditya Trias Pradana64GS B-17 11 
54Buce Trias Hanggara65GS B-17 11 
55Hj. Rosmiyati66GS A-15 3.000 
56Ny. Nursiyah67GS A-15 3.000 
57H. Misroy68GS B-125 6.000 
58Rendra S.69GS B-125 12.000 
59Yudha Pramana70GS C-207 12.011 
60Bambang Suwanggono72GS C-202 106.000 
61Ny. Rusti Subandini75GS A-56 53.000 
62Eko Priyanto76GS C-229 59.000 
63Dudy Pindayana Firdaus78Jl. C. Panggung 6B 500.077 
64Herlangga K.81C. Panggung Permai 11A 11 
65Sulik Ismawati82GS A-09 56.000 
66La Ode Muhammad Rizal83GS K-231 6.000 
67Herianto Mursidi84GS K-231 9.000 
68H. Endro Pramono85GS B-69 11.000 
69H. Fauzan87GS C-269 1.000.000 
70Putut Subijantoro90GS A-27 50.000 
71Zainul Abidin93GS C-233 15.000 
72Hj. Endang Suswati Ruslan94GS C-213 15.000 
73Adriano Ritaldy CP95Jl. Ikan Tengiri 10 12.000 
74M. Indra Kusmiyanto97GS A-31 12.011 
75Dela Meirna98GS C-114 150.011 
76Ilham Rizaniansyah100Jl. C. Panggung 3.000 
77H. Kushartanto101GS C-234 859.000 
78Kusharto103GS C-309 56.000 
79Suparno104GS B-203 9.000 
80Yogi Nur Triono105GS Cluster Kav 3 50.000 
81Gunawan106GS B-51 53.000 
82H. Siono Nur Rizky107GS C-230 12.000 
83H. Heri Wahyudi108GS B-57 6.000 
84Joni Setiawan109GS B-74 9.000 
85H. Katiman110GS C-322 6.000 
86Bhakti111GS D-304 159.000 
87H. Moch. Adchan112GS C-103 56.000 
88Anik Sri Utami113GS B-103 56.000 
89H. Moeharto115GS C-216 2.000 
90Rakhmad Hadi Mulyo116GS D-310 19.000 
91Hj. Sumiatun117GS D-310 13.000 
92Dodik Juliardi122Jl Ikan Arwana S2 Tnjg skr 9.000 
93H. Warsito123GS C-254 206.000 
94H. Saiful Jul Noerjanto124GS K-230 9.000 
95H. Moch. Yudiatmoko125GS B-207 100.000 
96H. Nurcholis129GS C-302 218.000 
97Andryo Darmanto130GS B-27 50.000 
98Bambang Bayu Prakoso133Perm Kencana Saxofon 31 15.000 
99H. Narianto134C. Panggung Permai 3 9.000 
100Ilman Tauhid136Permata Tasik madu B5 56.000 
101Hj. Sulistiyaningsih137GS C-238 12.000 
102Fathoni138Jl. C. Panggung Kav 66-C1 9.000 
103Rachman Hartono141GS C-224 218.011 
104H. Nurhudan143GS B-75 3.000 
105Aditya Febrian P.145GS B-15 12.000 
106Agus Ariyanto146Perm Jingga Anggrek I/16 218.000 
107Sindu Erbian Fidyantoro148GS A-27 16.000 
108Sumeh149GS A-58 68.000 
109Fahrul Rozzy150GS C-265 12.000 
110H. Ridwan Zaeni152GS A-72 12.000 
111H. Gianto Hardani153GS B-45 12.000 
112Hj. Sri Mulyaningsih157GS B-110 809.000 
113Bayu Nurindra Ardiansyah159C. Panggung Permai 21 18.000 
114Hafidz Amalul Ardhi160GS B-53 12.000 
115Trinik163C. Panggung Kav 80 6.000 
116Pujiono165C. Panggung 4A 12.000 
117Yulianto Frundi166Bumi Palapa 18.000 
118Alam Kuswantoro168GS C-114 200.000 
119Dhanny S.170GS B-140 12.000 
120Nur Budi Nuroho171GS C-268 12.000 
121Supriyanto172CPI No 2 12.000 
122M. Januar Pratito173GS C-265 12.000 
123H. Sutrisno174GS C-265 56.000 
124Hj. Noverita Wahyuningsih176GS K-210 22 
125Johan Ramandias177C. Panggung 32 11 
126H. Sudiarso178GS B-79 812.000 
127Sutiati Hanafi179Malang 11 
128Franky Ari Makhalawu180GS C-264 9.055 
129Nurul Hidayah181GS B-126 3.000 
130Farial Litawati182GS C-221 6.000 
131Tri Ayu Lestari183Malang 8.000 
132Andri Pinasti Utomo185Pamulang B-2 Depok 12.000 
133H. Uripan Anshori186GS B-12 50.000 
134Fery Praditama187GS A-45 265.000 
135Hj. Siti Rahayu188 200.000 
136Fike Dessy Ariandi189GS K-280 15.000 
137Zaki Ryan Muhammad190GS C-02 6.000 
138Yanuar Budi SM192GS B-118 12.000 
139Prima193GS K-326 259.000 
140Adi Setiawan194CP 22 400.000 
141Ine, Ny195GS C-08 6.000 
142H. Budi Triarso202CPP 7 100.000 
143M. Yusuf Arif203Jl Benjor Tumpang 3.000 
144Muhammad Rifyalurrizqy205GS A-36 3.000 
145Dendy207GS C-315 359.000 
146Dwi208GS A-69 12.000 
147Ari Winarto209Mondoroko BMR CS3 6.000 
148Alija Haydar Rabbani213GS K-3093000
149Ari Winarto216Malang 6.000 
150Baskara Nur Patria217Malang 12.011 
151Yosniayu Intansari218Malang 200.011 
152Rendy Dwikasakti220GS A-52 50.000 
153Eddo Besarealdi224GS C-214 65.011 
154Dr. H. Azhari Ramdani226GS C-272 11 
155Dyta Aprodita Dwiananda227GS C-272 11 
156Agung Kusumo W.230GS C-248 6.000 
157Wahyu Iswantoro234Malang 12.000 
158Ananto Prayogi238GS C-8 9.000 
JUMLAH 13.365.363 

Total dana infaq shadaqoh yang diperoleh melalui tim ZIS sebesar Rp. 13.365.363 sepenuhnya akan dikelola panitia sebagai dana kegiatan Ramadhan, ZIS dan Idul Fitri 1445 H.

ﺁﺟَﺮَﻙ ﺍﻟﻠﻪُ ﻓِﻴْﻤَﺎ ﺍَﻋْﻄَﻴْﺖَ، ﻭَﺑَﺎﺭَﻙَ ﻓِﻴْﻤَﺎ ﺍَﺑْﻘَﻴْﺖَ ﻭَﺟَﻌَﻠَﻪُ ﻟَﻚَ ﻃَﻬُﻮْﺭًﺍ

Aajaraka Allahu fiima a’thayta, wa baaraka fiima abqayta wa ja’alahu laka thahuran

“Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang telah diberikan, dan semoga Allah memberkahi dalam harta-harta yang masih di sisakan dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih (dosa)” Aamiin ya rabbal alamiin

TIM ZIS MASJID RAMADHAN 1445 H

Ketua : H. Triyono

Sekretaris : Putut Subijantoro

Bendahara : Prijanto Witjaksono

SIE PENERIMAAN ZIS:

Koordinator: H. Sutrisno

Anggota: Endro Wahyu Maryoto,  H. Sutopo,  H. M. Suhono,   H. Katiman,   H. Hadi Sampurno,   H. Gatot Suherman,  H. Armen,   H. Bambang Suryanto,   Kusharto,   Wahyudi,   Didi Hidayat,   Heriyanto Mursidi,   Syukri Rahmadin,   Suaidi, Naufan Dzaky Anfasa , Alam Islamy

SIE PENYALURAN/ PENDISTRIBUSIAN ZIS

Koordinator: H. Fachruddin Noor

Anggota: H. Heri Wahyudi (Input Data), H. Pri Ganefo Budiarto, H. Gianto Hardani, Eko Priyanto , Teguh Widodo , Hj. Siti Fathonah, Hj. Ratna Nikin Hardiati, Hj. Asrifah Hanim, Remaja Masjid Ramadhan

JADWAL PIKET TERIMA ZIS

Kamis28 Maret 2024 , 17 Ramadan 1445
09.00 – 12.00 WIB1. Putut Subiyantoro
2. H. Sutrisno
13.00 – 16.00 WIB1. H. Subati
2. H. Kushartanto
18.30 – 21.00 WIB1. Wahyudi
2. H. Sutrisno
Jum’at29 Maret 2024 , 18 Ramadan 1445
09.00 – 12.00 WIB1. Heriyanto Mursidi
2. Syukri Rahmadin
13.00 – 16.00 WIB1. H. Endro Pramono
2. H. Uripan Ansori
18.30 – 21.00 WIB1. H. Heri Wahyudi
2. Bambangsari Suko
Sabtu30 Maret 2024, 19 Ramadan 1445
09.00 – 12.00 WIB1. H. Siono Nur Rizky
2. H. Misroy
13.00 – 16.00 WIB1. Priyanto Wicaksono
2. Sukirno
18.30 – 21.00 WIB1. H. Ishak Gafar
2. H.M. Yudi Atmoko
Ahad31 Maret 2024, 20 Ramadan 1445
09.00 – 12.00 WIB1. H. M Fauzi
2. H. Hadi Sampurno
13.00 – 16.00 WIB1. H. Sutopo
2. Didi Hidayat
18.30 – 21.00 WIB1. Sukirno
2. H. Sutrisno
Senin1 April 2024, 21 Ramadan 1445
09.00 – 12.00 WIB1. H.M. Suhono
2. Syukri Rahmadin
13.00 – 16.00 WIB1. H. Katiman
2. Mas Budi Adlis
18.30 – 21.00 WIB1. Putut Subiyantoro
2. H. Endro Pramono
Selasa2 April 2024, 22 Ramadan 1445
09.00 – 12.00 WIB1. H. Hadi Sampurno
2. Alam Islami
3. Eman Tukiman
13.00 – 16.00 WIB1. Gatot Suherman
2..H. Nurhudan
3. Naufan Dzaki Anfasa
18.30 – 21.00 WIB1. Suaidi
2. H. Sutrisno
Rabu3  April 2024, 23 Ramadan 1445
09.00 – 12.00 WIB1. H. Bambang Suryanto
2. H. Uripan Ansori
3. Zainur Arifin
13.00 – 16.00 WIB1. H. Armen
2. Kusharto
3. Fahreza
18.30 – 21.00 WIB1. H. Triyono
2. H. Sugeng BS
Kamis4 April 2024, 24 Ramadan 1445
09.00 – 12.00 WIB1. H. Uripan Ansori
2. H. Sutrisno
3. H. M. Yudi Atmoko
4. AR. Hakim
13.00 – 16.00 WIB1. H. Fahruddin
2. Joni Setiawan
3. H. Betha Novanto
4. Eko Priyanto
18.30 – 21.00 WIB1. Rahmat Purwanto
2. H. Sutrisno
Jum’at5 April 2024, 25 Ramadan 1445
09.00 – 12.00 WIB1. Heriyanto Mursidi
2. H. Suhono
3. Faisol Abdul Azis
4. Didi Hidayat
13.00 – 16.00 WIB1. H. Fauzan
2. Wahyudi
3. H. Kushartanto
4. H. Yuniar Setiawan
18.30 – 21.00 WIB1. H. Heri Wahyudi
2. H. Sutrisno
Sabtu6 April 2024, 26 Ramadan 1445
09.00 – 12.00 WIB1.H. Siono Nur Rizky
2. H. Misroy
3. H. Subathi
4. Iskandi Rasyid
13.00 – 16.00 WIB1. Kusharto
2..Suaidi
3. Eman Toekiman
4. Zainur Arifin ( Rt.5)
18.30 – 21.00 WIB1. H. Sugeng BS
2. Sukirno
Ahad7 April 2024, 27 Ramadan 1445
09.00 – 12.00 WIB1. Endro Wahyu Maryoto
2. H. Heri Wahyudi
3. H. Nurhudan
4. H. Sukri
13.00 – 16.00 WIB1. Iskandi Rasyid
2..H. Subati
3. Heriyanto Mursidi
4. Eko Priyanto
18.30 – 21.00 WIB1.Putut Subiyantoro
2. H. Sutrisno
Senin8  April 2024, 28 Ramadan 1445
09.00 – 12.00 WIB1. Eman Toekiman
2. H. Iskak Gafar
3. Wahyudi
4. M. Agung
13.00 – 16.00 WIB1. H. Katiman
2. Suaidi
3. H. Nyoto Sulaksono
4. Rahmat Purwanto
18.30 – 21.00 WIBTutup

Panitia ZIS akan menutup kegiatan penerimaan ZIS pada tanggal 28 Ramadhan 1445 H (8 April 2024) pada pukul 16.00 WIB, bagi anda yang akan membayar zakat, khususnya zakat fitrah lewat tanggal tersebut harap membayar di tempat lain.

Para hamba Allah yang beriman, Semoga Allah SWT  mensucikan jiwa dan harta kita dengan cahaya-Nya serta meridlai zakat, infaq dan shadaqoh yang kita tunaikan.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
Ya Tuhan kami, terimalah (amalan) dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Semoga Allah SWT menerima zakat, infaq dan shadaqah kita.

وَالسَلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَا تُهُ

(skr)

Sumber data: tim ZIS Panitia Ramadhan, ZIS dan Idul Fitri 1445 H.

Konsultasi Naskah: Tim YMRG Mlng

Kunjungi juga syi’ar kami:

Facebook https://www.facebook.com/takmirmasjid.ramadhan 

Instagram https://www.instagram.com/masjid_ramadhan , https://www.instagram.com/tpq__ramadhan

Youtube https://youtube.com/@masjidramadhantv

Tiktok https://www.tiktok.com/@masjid_ramadhan

SebelumnyaData Keuangan Panitia Kegiatan Ramadhan ZIS, dan Idul Fitri 1445 H Sesudahnya“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berqurbanlah” (Q.S. Al Kautsar: 2)

Berita Lainnya

1 Komentar

Fauzan dan Woro, Rabu, 10 Apr 2024

Assalamualaikum warohmatulloh.
Alhamdulillah kerja yang luar biasa dan sangat teliti, rapi terutama untuk team zakat.
Semoga semua tercatat sebagai amal sholeh bpk/ibu semua panitia, jazakallohu khoiron katsiro, aamiin.

Balas